Ses izolasyonu

Ses izolasyonu

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Araştırmalar, sürekli 55 dB mertebelerinde gürültü sinirlilik, saldırganlık ve uyku düzensizlikleri yarattığını gösteriyor.

Gürültü ile mücadelede temel olarak iki yöntem kullanılır. Ses izolasyonu ve Akustik düzenleme .

Ses izolasyonu, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar. Ses izolasyonu, yapı elemanları aracılığı ile iletilen seslerin miktarlarını azaltmak için yapılan işlemdir. Yaşadığımız konut, okul, işyeri, vb. binalar ile çevreyi istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korumak; kayıt stüdyoları, sinema, konferans solonu vb. mekanları istenmeyen seslerden yalıtarak gerekli kullanım koşullarını oluşturmak; jeneratör, hidrofor, kalorifer vb. gürültülü mahalleri yalıtarak çevreye yaydıkları gürültüyü azaltmak amacı ile yapılan uygulamalara ‘ ses yalıtımı ‘ denir.

Akustik düzenleme ise, kapalı ortamdaki yansıma süresinin düzenlenmesidir.

Yapılarda ses iletimi temelde iki yolla meydana gelir:

- Hava doğuşumlu ses iletimi: Ses dalgaları hava içerisinde hareket ederek ulaştıkları yapı elemanlarının titreşmesine neden olur. Titreşimler yapı elemanı içerisinden ilerleyerek veya yapı elemanında bulunan çeşitli boşluklardan geçerek ses kaynağını komşu hacme iletilir. Konuşma, müzik dinleme v.b

- Darbe kaynaklı ses iletimi : Bir nesnenin yapı elemanına ( duvar, tavan veya döşeme ) çarpması sonucu, yapı elemanının her iki yüzeyi de titreşerek ses dalgası üretir ve darbenin olduğu hacmin dışındaki diğer hacimlere ses iletilir. Ayak sesi, zıplama, eşya düşürülmesi vb.
 
Ses izolasyonunda temel olarak, binaların tüm kısımlarından ses dalgalarının geçişini engelleyecek uygulamalardan oluşur. Ses izolasyonu malzemeleri, kapalı ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen, gösterdiği dirençle ses enerjisini mekanik enerjiye ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir. Bu ürünler :

1 – Yapı Yalıtımı
- Duvar, döşeme, çatı uygulamaları : Camyünü, taşyünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü,  keçeler, delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı panolar, mantar.
- Döşeme uygulamaları ( sadece darbe sesinin önlenmesi için ) : Polietilen, kauçuk köpüğü
 
2 – Yalıtım Camı Ürünleri : Akustik laminasyonlu cam çözümleri
 
3 – Teknik ( endüstriyel ) Yalıtım : Camyünü, taşyünü, polietilen, poliüretan, kauçuk köpüğü, yaylar, askılar, susturucular v.b.  

 

Kullanım Alanları

Kabul Edilebilir Ses Basınç Düzeyi dB|A|

 Dinlenme Alanları

  Tiyatro Salonları
  Konferans Salonları
  Otel Yatak odaları
  Otel Restoranları

25
30
30
35

 Sağlık Yapıları

  Hastaneler

35

 Konutlar

  Yatak Odaları (Şehir)
  Oturma Odaları (Şehir Dışı)
  Oturma Odaları (Şehir Kenarları)
  Oturma Odaları (Şehir)
  Servis Bölümleri (Mutfak, Banyo)

35
40
45
60
70

 Eğitim Yapıları

  Dersler, laboratuarlar
  Spor Salonu, yemekhane

45
60

 Ticari Yapılar

  Özel Büro (Uygulamalı)
  Genel Büro(Yazı, Hesap böl.)

50
60

 Endüstri Yapıları Fabrikalar

  Fabrikalar (küçük) (geniş kapsamlı)

70
80

 

Uzmanlarımızdan biriyle konuşmak ister misiniz?

Sadece iletişim blgilerinizi göndererek en kısa sürede size ulaşmamızı sağlaya bilirsiniz.